Baseside

ZIEGLER vertikalkniv til skurtreskere

Ziegler (tidligere Mörtl) leverer vertikalkniver («Rapskniv») til montering på skurtreskerens skjærebord.

 

Produsentens hjemmeside – Ziegler

Beskrivelse

Knivens funksjon er å skjære gjennom åker som hvor stråskilleren kommer til kort. Særlig viktig ved tresking av oljevekster, men har også en stor fordel ved tresking av erter, bønner og rug. Også ved en del problematisk ugras har den en stor fordel, særlig i åker med mye balderbrå eller klengemure.

Mindre svinn og ingen stopp på grunn av «subbing» på stråskiller. Vertikalkniven er en dobbeltkniv av «Busatis»-typen. Den har elektrisk eller hydraulisk drift. Den festes på festet til treskerens stråskiller og medfølgende universal monteringssett passer (eventuelt med litt modifisering) på de fleste treskermodeller.